top of page

Søknader og tillatelser

DSCF2015.jpg

Planlegging og utførelse

Alt arbeid på kommunal eller statlig grunn, krever tillatelser fra grunneier.

Veiservice AS hjelper deg med planlegging av arbeidet, alle typer søknader og tegner skiltplaner for deg.
 

Veiservice AS har lang erfaring i å utarbeide planer for arbeidsvarsling og skilting. Med fokus på sikkerhet og godkjennelse fra Statens vegvesen og kommuner/fylker sørger vi for at det gjøres fornuftige og riktige løsninger som ivaretar alle arbeidere og trafikanter på veiene.

Kontakt oss

Takk for at du tok kontakt!

bottom of page