top of page

Arbeidsvarsling

iStock-680863830.jpg

Formålet med arbeidsvarsling 

  • Sikre arbeidere og trafikanter

  • Avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for trafikantene

  • Muliggjøre effektiv og økonomisk drift av arbeidet
     

For å oppnå disse målsettingene er det viktig at trafikkreguleringer i forbindelse med arbeid på eller ved vei planlegges og utføres nøyaktig. 

For at trafikantene skal kunne opptre korrekt, skal all varsling og sikring være riktig, tydlig, konsekvent og enhetlig.

Arbeidsvarsling på og ved vei skal varsles etter retningslinjer fra håndbok N301 

Kontakt oss

Takk for at du tok kontakt!

bottom of page