top of page

Veiservice AS består av to sammenslåtte firmaer; Veiservice AS og Veigutta AS. Vi fusjonerte i 2020.
Våre tjenester er relatert til trafikksikringsarbeid på vei,
og våre samarbeidspartnere er private entreprenører, stat og kommune.
Alle våre ansatte/medarbeidere har gjennomgått godkjente kurs i henhold til håndbok N-301 Statens veivesen/Vegdirektoratet. Vi har en stab med stor kompetanse og bred erfaring innen trafikksikring på vei.

Veien er en farlig arbeidsplass og derfor utvikler Veiservice AS kontinuerlig sitt trafikksikringsarbeide med den hensikt og trygge trafikanter og arbeidere på best mulig måte.


Vi er på veien for din sikkerhet. 

Arild Jakobsen

Daglig ledere-post: arild@veiserv.no

tlf: 46890539

Bjørn Sune

Prosjektleder

e-post: sune@veiserv.no

tlf: 97996963

Lars J. Steen-Nordhagen

Prosjektleder

e-post: lars@veiserv.no

tlf: 92459566

Liv Gabrielsen

Regnskap

e-post: liv@veiserv.no

tlf: 92851920

Kontakt oss

Takk for at du tok kontakt!

bottom of page